Algemene bepalingen

Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt de procedure voor de verwerking van persoonsgegevens en maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens van de site (brand name) te waarborgen – hierna de websitebeheerder genoemd.

1.1. De websitebeheerder stelt het respecteren van mensenrechten, burgerrechten en vrijheden bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder bescherming van privacyrechten, persoonlijke en familiegeheimen als het belangrijkste doel en voorwaarde voor de uitvoering van de activiteiten.

1.2. Dit verwerkingsbeleid voor persoonsgegevens van de websitebeheerder (hierna het beleid genoemd) is van toepassing op alle informatie die de websitebeheerder kan verkrijgen over de bezoekers van de (domain name) website.

Algemene definities die in het beleid worden gebruikt

2.1. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens – verwerking van persoonsgegevens met behulp van software;

2.2. Blokkering van persoonlijke gegevens – tijdelijke beëindiging van de verwerking van persoonlijke gegevens (behalve in gevallen waarin verwerking nodig is ter verduidelijking van persoonlijke gegevens);

2.3. Website – een combinatie van grafisch en informatiemateriaal, evenals computerprogramma’s en databases die beschikbaar zijn op het internet via netwerkadres (domain name);

2.4. Persoonsgegevens Informatiesysteem – een reeks persoonsgegevens in databases, evenals informatietechnologieën en technische middelen die zorgen voor de verwerking van persoonsgegevens;

2.5. Anonimisering van persoonlijke gegevens – acties die het onmogelijk maken om te bepalen tot welke specifieke gebruiker of andere persoonlijke gegevens de persoonlijke gegevens behoren zonder het gebruik van aanvullende informatie;

2.6. Verwerking van persoonlijke gegevens – elke actie (bewerking) of reeks acties (bewerkingen) uitgevoerd met of zonder het gebruik van computerapparatuur gericht op persoonlijke gegevens, waaronder verzameling, registratie, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (bijwerken, wijzigen), ophalen, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonsgegevens;

2.7. Persoonlijke gegevens – alle informatie die direct of indirect verband houdt met een gedefinieerde of definieerbare websitegebruiker;

2.8. Gebruiker – elke bezoeker van de (website name) website;

2.9. Verstrekking van persoonlijke gegevens – acties gericht op het bekendmaken van persoonlijke gegevens aan een specifieke persoon of een specifieke groep personen;

2.10. Vernietiging van persoonsgegevens – alle acties die ertoe leiden dat persoonsgegevens onherroepelijk worden vernietigd met de onmogelijkheid tot verder herstel in het informatiesysteem voor persoonsgegevens en (of) waardoor de materiële dragers van persoonsgegevens worden vernietigd.

2.11. “Cookies” – een klein informatiebestandje dat vanaf een website wordt verzonden en op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Een webclient of een webbrowser verstuurt cookies als een HTTP-verzoek naar een webserver telkens wanneer wordt geprobeerd de bijbehorende website pagina te openen.

De websitebeheerder mag de volgende persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerken

3.1. Verzamelen en verwerken van geanonimiseerde gegevens over bezoekers (inclusief “cookies”) met behulp van internetstatistieken zoals Google Analytics en andere;

3.2. De websitebeheerder verzamelt de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • browsertype en -versie;
 • schermresolutie;
 • browsertaal;
 • tijdzone;
 • besturingssysteem;
 • type apparaat;
 • e-mailadressen die dergelijke functionaliteit bieden, zijn geïmplementeerd op de website.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

4.1. Het doel van het verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker – om de gebruiker te informeren door e-mails te verzenden; om de gebruiker toegang te verlenen tot diensten, informatie en / of materialen van de website, mits dergelijke functionaliteit op de website is geïmplementeerd;

4.2. Ook heeft de websitebeheerder het recht om de gebruiker te informeren over nieuwe producten en diensten, speciale aanbiedingen en verschillende evenementen. De gebruiker kan zich altijd afmelden voor aankondigingen door de websitebeheerder een bericht te sturen met de tekst “Afmelden voor meldingen van nieuwe producten, diensten en speciale aanbiedingen”;

4.3. De geanonimiseerde gegevens van gebruikers die zijn verzameld via de internetstatistieken, worden gebruikt om informatie te verzamelen over de acties van gebruikers op de website en om de kwaliteit van de website en de inhoud ervan te verbeteren.

Gebruik van cookies

5.1. Het gebruik van cookies is vereist voor de gebruikers om de websites en al hun functies te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de toegang tot beveiligde delen van de website. Indien gewenst kan de gebruiker cookies blokkeren of verwijderen door de browserinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen, maar gebruikers moeten er rekening mee houden dat dit de goede werking van de websites zal beïnvloeden.

5.2. De analytische “cookies” -bestanden verzamelen informatie over hoe gebruikers de websites gebruiken. Ze stellen de websitebeheerder in staat om informatie te ontvangen over waar gebruikers in de websites in geïnteresseerd zijn en om passende verbeteringen aan websites aan te brengen. Cookies laten de websitebeheerder bijvoorbeeld zien welke pagina’s van websites het vaakst worden bezocht, helpen bij het identificeren van problemen bij het gebruik van websites en evalueren de marketingprestaties. Hierdoor heeft de websitebeheerder de mogelijkheid om de trends in het gebruik van de website in het algemeen te peilen.

5.3. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies aanpassen via hun browserinstellingen. Als de gebruiker besluit cookies uit te schakelen, kan hij de websites nog steeds gebruiken, hoewel sommige secties en functies van de websites niet werken. Elke browser is anders. Raadpleeg het help menu om te begrijpen hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen.

Juridische redenen voor de verwerking van persoonsgegevens

6.1. De websitebeheerder verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen als deze naar eigen goeddunken zijn ingevuld en / of verzonden door de gebruiker via speciale formulieren op de website. Door de corresponderende formulieren in te vullen en / of zijn persoonlijke gegevens naar de websitebeheerder te sturen, stemt de gebruiker in met dit beleid;

6.2. De websitebeheerder verwerkt geanonimiseerde gebruikersgegevens als dit was toegestaan ​​in de instellingen van de browser van de gebruiker (de opslag van cookies en het gebruik van JavaScript-technologie waren ingeschakeld).

Het kader voor verzameling, opslag, overdracht en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens

7.1. De beveiliging van persoonsgegevens die door de websitebeheerder worden verwerkt, wordt gegarandeerd door de implementatie van wettelijke, organisatorische en technische maatregelen die nodig zijn om volledig te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;

7.2. De websitebeheerder zorgt voor de beveiliging van persoonsgegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om toegang van onbevoegden tot de persoonsgegevens te voorkomen;

7.3. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden onder geen enkele omstandigheid doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waarbij de huidige wetgeving dit vereist;

7.4. Als er onjuistheden in persoonlijke gegevens worden ontdekt, kan de gebruiker deze bijwerken door een melding naar de websitebeheerder te sturen;

7.5. De termijn voor de verwerking van persoonsgegevens is onbeperkt. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment intrekken door een kennisgeving te sturen naar de websitebeheerder met de vermelding “Intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens”;

7.6. De websitebeheerder neemt de volgende maatregelen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te waarborgen:

 • De toegang tot informatie is beperkt tot alleen de werknemers die deze nodig hebben om diensten aan de gebruiker te verlenen;
 • Alle werknemers moeten vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekenen;
 • Alle partners en externe bedrijven die betrokken zijn bij specifieke activiteiten moeten vertrouwelijkheidsovereenkomsten en overeenkomsten ondertekenen over het niet openbaar maken van persoonlijke informatie voor ongeoorloofde doeleinden;
 • De gegevens zijn gecodeerd met SSL-technologie door het gebruik van diensten van derden;
 • De van de gebruiker ontvangen gegevens worden versleuteld opgeslagen op beveiligde computers met bescherming tegen ongeoorloofde toegang;

7.7. Aangezien er geen volledig betrouwbare manier is om informatie te beschermen in het proces van elektronische opslag, verwerking en verzending, geeft de websitebeheerder geen volledige garantie van zijn veiligheid, ondanks alle inspanningen van het bedrijf.

Slotbepalingen

8.1. De gebruiker kan eventuele toelichting over zijn verwerking van persoonsgegevens krijgen door contact op te nemen met de websitebeheerder via het contactformulier op de website;

8.2. Dit document weerspiegelt alle wijzigingen in het verwerkingsbeleid voor persoonsgegevens. Het beleid is onbeperkt geldig totdat het wordt vervangen door een nieuwe versie;

8.3. De websitebeheerder kan het privacybeleid bijwerken om wijzigingen in het gegevensbeleid weer te geven. In geval van belangrijke wijzigingen in de privacyregels in het algemeen en het beleid voor het gebruik van persoonlijke informatie van de gebruiker in het bijzonder, is de websitebeheerder verplicht om dit op de huidige pagina van de website aan te kondigen.

8.4. De gebruiker moet deze pagina af en toe bekijken om de laatste informatie over het privacybeleid te krijgen;

8.5. Alle wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht vanaf het moment dat ze op de website worden gepubliceerd;

8.6. Alleen de Engelse versie van het beleid heeft juridische gevolgen, terwijl vertalingen in een andere taal alleen ter informatie worden verstrekt.

Meer Zien