Algemene Bepalingen

Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt de procedure voor de verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen ter waarborging van de beveiliging van persoonsgegevens van de website (merknaam) – hierna aangeduid als de Websitebeheerder.

1.1.De Websitebeheerder stelt de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de mens, waaronder de bescherming van privacyrechten, persoonlijke en familiegeheimen, als het belangrijkste doel en voorwaarde voor de uitvoering van de activiteiten.

1.2. Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van de Websitebeheerder (hierna aangeduid als het Beleid) is van toepassing op alle informatie die de Websitebeheerder kan verkrijgen over de bezoekers van de website casinohex.co.uk.

Algemene definities die in het beleid worden gebruikt

2.1. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens – verwerking van persoonsgegevens met behulp van software;

2.2. Blokkering van persoonsgegevens – tijdelijke beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens (behalve in gevallen waarin verwerking nodig is voor verduidelijking van persoonsgegevens);

2.3. Website – een verzameling grafische en informatiematerialen, evenals computerprogramma’s en databases die de beschikbaarheid ervan op internet garanderen via het netwerkadres casinohex.co.uk;

2.4. Persoonsgegevensinformatiesysteem – een set persoonsgegevens die zijn opgenomen in databases, evenals informatietechnologieën en technische middelen die de verwerking van persoonsgegevens mogelijk maken;

2.5. Anonimisering van persoonsgegevens – handelingen die het onmogelijk maken om te bepalen aan welke specifieke gebruiker of andere persoonsgegevensubject de persoonsgegevens behoren zonder het gebruik van aanvullende informatie;

2.6. Verwerking van persoonsgegevens – elke handeling (bewerking) of reeks handelingen (bewerkingen) uitgevoerd met of zonder gebruik van computers gericht op persoonsgegevens, inclusief verzameling, registratie, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (bijwerken, wijzigen), ophalen, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonsgegevens;

2.7. Persoonsgegevens – alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een gedefinieerde of definieerbare gebruiker van de website;

2.8. Gebruiker – elke bezoeker van de website casinohex.co.uk;

2.9. Verstrekking van persoonsgegevens – handelingen gericht op het bekendmaken van persoonsgegevens aan een specifieke persoon of een specifiek bereik van personen;

2.10. Vernietiging van persoonsgegevens – alle handelingen die resulteren in het onherroepelijk vernietigen van persoonsgegevens met de onmogelijkheid van verdere herstel in het persoonsgegevensinformatiesysteem en/of resulteren in de vernietiging van materiële dragers van persoonsgegevens;

2.11. “Cookies” – een klein stukje gegevens verzonden vanaf een website en opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een webclient of een webbrowser stuurt cookies als een HTTP-verzoek naar een webserver telkens wanneer er een poging wordt gedaan om de overeenkomstige webpagina te openen.

De websitebeheerder mag de volgende persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerken

3.1. Verzamelen en verwerken van geanonimiseerde gegevens over bezoekers (inclusief “cookies”) met behulp van internetstatistiekservices zoals Google Analytics en anderen;

3.2. De Websitebeheerder verzamelt de volgende gegevens:

 • Naam en achternaam;
 • IP-adres;
 • Locatie;
 • Type en versie van de browser;
 • Schermresolutie;
 • Browser-taal;
 • Tijdzone;
 • Besturingssysteem;
 • Type apparaat;
 • E-mailadressen, mits een dergelijke functionaliteit is geïmplementeerd op de website.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

4.1. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker is om de gebruiker te informeren door het verzenden van e-mails; om de gebruiker toegang te geven tot diensten, informatie en/of materialen van de website, mits een dergelijke functionaliteit is geïmplementeerd op de website;

4.2. Ook heeft de Websitebeheerder het recht om de gebruiker op de hoogte te stellen van nieuwe producten en diensten, speciale aanbiedingen en diverse evenementen. De gebruiker kan zich altijd afmelden voor aankondigingen door de Websitebeheerder een bericht te sturen met als onderwerp “Afmelding voor meldingen van nieuwe producten, diensten en speciale aanbiedingen”;

4.3. De geanonimiseerde gegevens van gebruikers verzameld via de internetstatistiekservices worden gebruikt om informatie te verzamelen over de handelingen van gebruikers op de website en om de kwaliteit van de website en de inhoud ervan te verbeteren.

Gebruik van cookies

5.1. Het gebruik van cookies is vereist zodat gebruikers de websites en al hun functies kunnen gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gedeelten van de website. Indien gewenst kan de gebruiker cookies blokkeren of verwijderen door de browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen, maar gebruikers moeten er rekening mee houden dat dit van invloed kan zijn op de juiste werking van de websites.

5.2. De analytische “cookies” verzamelen informatie over hoe gebruikers de websites gebruiken. Ze stellen de Websitebeheerder in staat om informatie te ontvangen over waar gebruikers in geïnteresseerd zijn op de websites en om passende verbeteringen aan te brengen aan de websites. Cookies tonen bijvoorbeeld aan de Websitebeheerder welke pagina’s van de websites het meest worden bezocht, helpen bij het identificeren van moeilijkheden bij het gebruik van de websites en evalueren de marketingprestaties. Hierdoor heeft de Websitebeheerder de mogelijkheid om trends in het algemene gebruik van de website te volgen.

5.3. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies aanpassen via hun browserinstellingen. Als de gebruiker besluit cookies uit te schakelen, kan hij nog steeds de websites gebruiken, hoewel sommige secties en functies van de websites niet zullen functioneren. Alle browsers zijn verschillend. Raadpleeg het helpmenu om te begrijpen hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen.

Juridische redenen voor de verwerking van persoonsgegevens

6.1. De Websitebeheerder verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker alleen als deze door de gebruiker op eigen initiatief zijn ingevuld en/of verzonden via speciale formulieren op de website. Door de overeenkomstige formulieren in te vullen en/of zijn persoonsgegevens naar de Websitebeheerder te sturen, geeft de gebruiker zijn toestemming voor dit beleid;

6.2. De Websitebeheerder verwerkt geanonimiseerde gebruikersgegevens als dit is toegestaan in de instellingen van de browser van de gebruiker (het opslaan van cookies en het gebruik van JavaScript-technologie waren ingeschakeld).

Het kader voor verzameling, opslag, overdracht en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens

7.1. De beveiliging van persoonsgegevens die worden verwerkt door de Websitebeheerder wordt gewaarborgd door de implementatie van wettelijke, organisatorische en technische maatregelen die nodig zijn om volledig te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;

7.2. De Websitebeheerder waarborgt de beveiliging van persoonsgegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen;

7.3. De persoonsgegevens van de gebruiker worden onder geen enkele omstandigheid doorgegeven aan derden, met uitzondering van gevallen waarin dit vereist is door de geldende wetgeving;

7.4. Als er onnauwkeurigheden in persoonsgegevens worden ontdekt, kan de gebruiker deze bijwerken door een melding te sturen naar de Websitebeheerder;

7.5. De periode voor de verwerking van persoonsgegevens is beperkt. De Websitebeheerder zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken zolang dat nodig is (i) om de verplichtingen uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden na te komen; (ii) voor legitieme zakelijke behoeften van de Websitebeheerder; of (iii) op grond van geldende wet- en regelgeving. De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken door een melding te sturen naar de Websitebeheerder met als onderwerp “Intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens”;

7.6. De Websitebeheerder neemt de volgende maatregelen om de beveiliging van de persoonlijke informatie van de gebruiker te waarborgen:

 • De toegang tot informatie is beperkt tot alleen de werknemers die deze nodig hebben om diensten aan de gebruiker te verlenen;
 • Alle werknemers moeten geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen;
 • Alle partners en externe bedrijven die betrokken zijn bij specifieke activiteiten moeten geheimhoudingsovereenkomsten en overeenkomsten van niet-openbaarmaking van persoonlijke informatie voor ongeautoriseerde doeleinden ondertekenen;
 • De gegevens worden versleuteld met SSL-technologie door het gebruik van diensten van derden;
 • De gegevens die van de gebruiker zijn ontvangen, worden in versleutelde vorm op veilige computers bewaard met bescherming tegen ongeautoriseerde toegang;

7.7. Aangezien er geen volledig betrouwbare manier is om informatie te beschermen in het proces van elektronische opslag, verwerking en verzending, geeft de Websitebeheerder geen volledige garantie voor de beveiliging, ondanks alle inspanningen die door het bedrijf zijn geleverd.

Slotbepalingen

8.1. De gebruiker kan eventuele verduidelijkingen over de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen door contact op te nemen met de Websitebeheerder via het contactformulier op de website;

8.2. Dit document zal alle wijzigingen in het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens weergeven. Het beleid is onbeperkt geldig totdat het wordt vervangen door een nieuwe versie;

8.3. De Websitebeheerder kan het privacybeleid bijwerken om wijzigingen in het gegevensbeleid weer te geven. In geval van ingrijpende veranderingen in de privacyregels in het algemeen en het beleid voor het gebruik van persoonlijke informatie van de gebruiker in het bijzonder, is de Websitebeheerder verplicht om dit bekend te maken op de huidige pagina van de website.

8.4. De gebruiker dient deze pagina af en toe te raadplegen voor de meest recente informatie over het privacybeleid;

8.5. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid treden in werking vanaf het moment dat ze op de website worden gepubliceerd;

8.6. Alleen de Engelse versie van het beleid heeft juridische gevolgen, terwijl vertalingen in een andere taal alleen ter informatie worden verstrekt.

Meer Zien
Reviewer
Stijn Lamers
De schrijver bij OnlineCasinoHex.nl
Experience:3 years

Hi, mijn naam is Stijn Lamers en ik verdiep me al een aantal jaren in de iGaming industrie. Hiermee wil ik andere gokkers adviseren over hoe het precies werkt, wat de gevaren en juist uitdagingen zijn én hoe je het meest uit jouw online gaming carrière kunt halen!

Meer Zien