veilig online casino spelenSinds het in Nederland officieel is toegestaan om online casino’s te exploiteren, zijn er verschillende partijen online gegaan. Dit zijn zowel bekende namen als Holland Casino, TOTO, Fair Play Casino, Bet365 en meer. Tevens zijn er nieuwe partijen bijgekomen en dat zijn zoal Batavia Casino en BetCity. Elk online casino hanteert zijn eigen marketingstrategie en er zijn er een paar die nogal veel inzetten op allerlei vormen van reclame.

Online zijn er veel banners te vinden van met name BetCity en Fair Play Casino. Holland Casino zet dan weer erg veel in op televisiereclames, net zoals TOTO. Het is hun goed recht uiteraard, maar de kwantiteit begint erg op te vallen. Sterker nog, het zorgt voor een dermate grote overspoeling, dat de Consumentenbond en Stichting Reclame Code klachten hebben gekregen en ingrijpen.

Beperking op uitzending

Er zijn voorafgaand de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand al scherpe regels gesteld aan hoe online casino’s met hun commercials omgaan, waaronder de doelgroep. Dit om bepaalde kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s. Desalniettemin is de frequentie waarop de reclames te zien zijn buitensporig hoog en daarom heeft Stichting Reclame Code ingegrepen.

Het Zakelijk Dagblad meldt dat online casino’s niet langer tussen 06.00 uur ’s morgens en 21.00 uur ’s avonds commercials mogen uitzenden op televisie. Ook is diezelfde tijdspanne qua beperking van toepassing op videoreclame online, waardoor de uitingen flink ingedamd worden. Dat is niet de enige verandering, ook is er nu een limiet van kracht op reclameblokken.

Elk reclameblok mag maximaal drie commercials uitzenden van online casino’s en op die commercials geldt weer een beperking qua duur. De maximale duur mag namelijk hooguit 30 seconden zijn. Of er nog specifieke aanpassingen zijn met betrekking tot online bannering is niet duidelijk, maar het is aannemelijk dat die vorm van reclame niet onder de restricties valt.

Opzegging samenwerking

Tot op heden hebben de Consumentenbond en Stichting Reclame Code samengewerkt, maar daar is nu ook een einde aan gekomen. De nieuwe regels, zoals omschreven, zijn in overleg tussen omroepen, vergunninghouders en mediapartijen tot stand gekomen, dit in samenwerking met Stichting Reclame Code.

De Consumentenbond is echter niet tevreden over de huidige uitkomst van die nieuwe regelgeving en zegt daarom de samenwerking met Stichting Reclame Code op, zo meldt Marketingtribune.nl. Dit volgt op het opschorten van de samenwerking sinds 30 september nadat het er al op leek dat het hier op uit zou draaien.

Te weinig beschermend

De primaire reden dat de Consumentenbond zich terugtrekt uit de samenwerking komt voort uit hun perspectief op de beschermende rol die aanbieders moeten spelen. De vorm van de reclames kent een beperking qua doelgroep, gezien casino’s zich niet op jongvolwassenen (18 – 24 jaar) mogen richten. Daarom mag er niet langer ingespeeld worden op de leefwereld van die groep mensen, tevens wordt er een casinobonus beperking ingesteld tot maximaal € 250,-.

Sandra Molenaar consumentenbond Al deze nieuwe regels hebben als doel bescherming van de consument en het voorkomen dat het qua frequentie écht veel te veel wordt. De Consumentenbond is echter van mening dat deze nieuwe regelgeving niet voldoende is om kwetsbare groepen te beschermen. Hieronder vallen jongeren, maar ook mogelijk verslaafde spelers.

De directeur van de Consumentenbond, Sandra Molenaar, zegt: “De stichting kende onze bezwaren, maar koos er desondanks voor akkoord te gaan met de code. Blijkbaar weegt het commerciële belang van de gokbranche zwaarder dan het welzijn van consumenten.” Dit is overigens niet de enige reden waarom de samenwerking is opgezegd.

Eerder hadden de twee partijen ook al mot met elkaar omtrent voedingsmiddelen en telemarketing, waar ze ook niet echt uit zijn gekomen. Als gevolg hiervan heeft de Consumentenbond ingezien dat samenwerken “zinloos” is.

Tot slot, ondanks het terugtrekken van de Consumentenbond, zijn alle andere partijen het wel eens met de aangescherpte regels omtrent casinoadvertenties. Die zijn van kracht tot 1 maart 2023 en in oktober 2022 zullen alle betrokken partijen de code evalueren.

Meer Zien