SCHIKKING VAN KSADe afgelopen maanden heeft de Ksa vanwege de coronacrisis verschillende maatregelen genomen als het gaat om bingo’s. De coronacrisis heeft voor veel (oudere) mensen het isolement versterkt. Om mensen toch uit het isolement te halen, is de Ksa erg coulant geweest als het gaat om kansspelinitiatieven. Hoe is dit de afgelopen maanden in zijn werk gegaan? En hoe gaat het verder in de toekomst? Dat behandelen we hier!

Maatregelen tot 1 juli

De Ksa heeft dus de afgelopen maanden besloten om een oogje dicht te knijpen als het gaat om bingo’s. Bingo waren en zijn voor veel oudere mensen namelijk een goede reden om sociale activiteiten te ondernemen. Door de coronacrisis is het voor ouderen namelijk lange tijd niet mogelijk geweest om aan deze bingo’s deel te nemen.

Veel openbare gelegenheden waar normaliter de bingo’s plaatsvinden waren gesloten. Daarnaast was het ook verboden om met veel mensen op eenzelfde plek bijeen te komen. Het daarbij komende risico dat de ouderen liepen om het dodelijke virus op te lopen, zorgde ervoor dat veel bingo’s geschrapt werden.

Vanaf 1 mei werd daarom de maatregelen genomen om anders om te gaan met online bingo’s. Naast het feit dat hierdoor het sociale isolement werd opgeheven, werd dit ook gedaan om een wildgroei aan illegale bingo’s te voorkomen. Niet alleen de ouderen, maar ook jeugdige online gokkers werden hiermee tegemoetgekomen.

Ksa knijpt een oogje dicht

Om de ouderen toch tegemoet te komen, zijn er zowel online als offline toch mogelijkheden geweest om kansspelinitiatieven toe te staan, zonder dat daar een vergunning voor nodig was. Zo zijn er bijvoorbeeld veel bingo’s geweest bij de verzorgingstehuizen zelf, waarbij rekening werd gehouden met de afstand tot de ouderen.

Ook online werd er een oogje dichtgeknepen. Dit komt omdat de initiatieven om deze bingo’s te organiseren, geen commercieel doeleind hadden. Het doel van deze bingo’s was namelijk om vooral mensen uit het sociale isolement te halen. Door een online bingo te organiseren, was er toch de mogelijkheid om samen met vrienden of kennissen prijzen te winnen, ware het online.

De uitzonderingen

Helaas heeft de Ksa in een aantal gevallen toch op moeten treden. Het houden van een bingo zelf was toegestaan, mits de eigenaar of initiatiefnemer geen commercieel doeleind had. Was dit wel het geval, dan zag de Ksa zich genoodzaakt om toch op te treden en de bingo als illegaal te beschouwen. Vanaf 1 juli Zoals hierboven al benoemd zijn de maatregelen vanaf 1 juli weer afgeschaft. De Ksa zal niet langer een oogje dichtknijpen als het gaat om bingo’s. De voornaamste reden hiervoor is dat de maatregelen per 1 juli versoepeld zijn. Hierdoor is het ook weer toegestaan om met grote(re) groepen bijeen te komen.

Met deze versoepeling is het voor casino’s, lokale bingo’s en andere kansspelinitiatieven weer mogelijk om offline deze spellen aan te bieden. 1 juli is dan ook de datum dat de Ksa weer gaat optreden tegen illegaal georganiseerde (online) bingo’s. Vanaf dat moment is er dan ook weer een vergunning nodig voor een kansspel (waar een bingo onder valt) waarbij een prijs gewonnen kan worden. Hierdoor heeft de Ksa weer inzicht in de georganiseerde activiteiten in Nederland.

Meer Zien